Střípky z duchovních cvičení mužů v Prosiměřicích

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 03. 02. 2011

Duchovních cvičení se letos pod vedením zkušeného exercitátora jáhna Ladislava Kince zúčastnilo 29 mužů. Jejich téma bylo inspirováno rokem Písma sv. a programem "Vezmi a čti". Muži se zabývali mužskými postavami Písma.

Prvním, kým se zabývali a to hned na začátku duchovních cvičení, byla ne příliš známá postava Knihy Soudců - Jiftách.(10-12kap.) Jeho příběh hovoří o Božím povolání, jeho moci a je i důrazným varováním před neuváženým slibem.

Další postavy, nad kterými muži rozjímali vzešly z výsledků hlasování - ankety, ve které muži uvedli šest postav Písma, o kterých se chtěli dozvědět něco bližšího. A tak se v následujících dnech rozjímalo o sv. Josefovi, pěstounu Páně, prvním z apoštolů sv. Petrovi a apoštolu národů sv. Pavlu.

Rozjímání vycházela z jednotlivých událostí Písma, událostí ze života daných osobností a velmi často přeházela do problematiky obyčejného všedního života dnešních dní.Mimo těchto rozjímání byly dny naplněny dobou modlitby - společné slavení liturgie hodin, mší svatých a také možností soukromé modlitby v kapli před svatostánkem. Kdo chtěl, mohl přijmout svátost smíření.Den byl zakončen krátkou adorací a svátostným požehnáním.Jedním z vrcholů DC byla pěší pouť do Žerotic. Tam i zpět se putovalo za recitování modlitby svatého růžence. Byla to síla, když se takto přes dvacet chlapů seřazených ve dvojvstupech modlilo tuto modlitbu, která je mnohými sice nedoceněna, ale která má velkou hodnotu a moc v boji se zlem...Cílem poutě byl kostel sv. Martina, kam muži doputovali v 15 h. - v hodinu Milosrdenství. Po modlitbě Korunky následovala prohlídka kostela, který je velmi hezký. Lze zde shlédnou např. vícero různých zobrazení P. Marie (jako děvčátka s Jáchymem a Annou, ve sv. Rodině s Ježíškema při smrtelném lůžku sv. Josefa, který je také patronem šťastné smrti. Najdeme ji zde jako Bolestnou Matku s mrtvým Ježíšem,při nanebevzetí a také při svém zjevení v Lurdech...)Další zastávkou žerotické pouti byla návštěva místní lidové malířky a spisovatelky paní Ireny Schwarcové. Byla z návštěvy tolika věřících mužů přímo nadšena. Ukázala jim Lurdskou jeskyni, kterou má na své zahrdě a také své kresby a básničky.Její vyprávění bylo velice zajímavé. Je obdivuhodné, jak trefně a vtipně dokáže obrazem a slovem vystihnout události každodenního života. I ve svých letech je stále svěží..Jak někteří říkají, "ne jenom Božím slovem živ je člověk, ale taky chlebem a řízkama", bylo ne nedůležitou součástí DC také stravování. A bylo opravdu dobré a vydatné, hraničící až s rozmazlováním. Dík za to patří paním kuchařkám.Při jídle se četlo. Otec Ladislav četl ze sice malinké, ale velice poutavým způsobem napsané knížečky kněze a profesora Petra Piťhy: "Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny". Vyšla loni v nakladatelství STUDIO GABRETA spol. sro. a lze ji jen doporučit.

Čas ubíhal rychle. Našel se však i na neformální povídání a oddych. Posezení při vínečku a povídání se v sobotu večer protáhlo velmi přes 22.hodinu, která znamenala večerku - a tak už tu byla neděle.Nedělní mši svatou muži slavili s místní farností v kostele, potom následovaly ranní chvály a poslední rozjímání - o sv. Petrovi. Následoval výborný oběd (řízek s bramborovým salátem), káva ...

Následovalo balení spacáků a příprava zavazadel na cestu domů. Ducovní cvičení bylo zakončeno v kostele poděkováním Pánu - modlitbou litanií a svátostným požehnáním.Pak už jen loučení, poslední stisky rukou a odjezd. S ujištěním, že dá-li Bůh (a všichni svatí) se zde opět příští rok sejdeme...

Vám, mužové, kteří jste doposud nenalezli odvahu se duchovních cvičení zúčastnit, mohu říct:

Nemějte strach!
Nemusíte se obávat dlouhých modliteb, nemusíte mít strach, že neumíte hledat v bibli a nevyznáte se v záložkách breviáře. To jsou jen podružné věci a potřebnou stránku vám vždy někdo poradí. Navíc žádná část programu není bezpodmínečně vyžadována a není povinné se jí zúčastnit.
Na duchovních cvičeních jde spíše o to uvolnit se z každodenního kolotoče všedního života a udělat si čas na sebe, na setkání s Bohem. Zamyslet se nad tím, na co v běžném životě nezbývá čas, prohloubit svůj duchovní život a načerpat nových sil do dalšího života... Tak neváhejte.