Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Srdce Ježíšovo, Dubňany Srdce Ježíšovo, smírná oběť za naše hříchy pro nás vykrvácelo do poslední kapky krve, Srdce nekonečně vznešené, trpělivé, nejvýš milosrdné je pramen života a svatosti, v něm přebývá Boží spravedllnost a slitování..., je stále tupeno a zraňováno, trýzněno našimi nepravostmi. Prosme za odpuštění a hledejme v něm útočiště a záchranu pro sebe i pro svět, protože je bohaté a štědré k těm, kdo je vzývají a nadějí pro všechny, kdo v ně doufají.

Ukaz("text"); ?>