Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Pastýřský list o svátosti biřmování, který má být čten na novoroční mši svaté od otce biskupa Jana si můžete přečíst i zde...

Ukaz("text"); ?>