Tříkrálová sbírka ve Štítarech

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 09. 01. 2012

TKS Štítary 2012 Na svátek Tří králů, v pátek 6. ledna 2012, se na faře ve Štítarech sešli vedoucí skupinek a děti, aby vykonali Tříkrálovou sbírku.Už celý týden se děti těšily, jak budou chodit koledovat. Rozdělily se do skupinek a spolu se svým vedoucím pak měly přidělenou část obce, kterou měly projít.
Na zahájení přijel otec Marek, aby koledníkům požehnal. Ti pak procházeli vesnicí, zpívali lidem tříkrálovou písničku a přáli štěstí, zdraví a Boží požehnání do nového roku 2012. Navštívené lidi obdarovali cukrem. Lidé byli potěšení návštěvou koledníků, mnozí z nich přispěli do pokladničky, a tak mohli začít nový rok dobrým skutkem. Koledníci napsali požehnanou křídou na dveře domů nápis K + M + B + 2012, což znamená: Christus mansionen benedicat (přeloženo: Kristus ať žehná tomuto domu). Kéž Boží požehnání přebývá v domech naší farnosti.
Po ukončení sbírky se všechny skupinky sešly opět na faře, kde na ně čekala teplá polévka a buchty, které nám připravila paní Majorová.
Po večeři se všichni kolednici vydali k paní Burešové, v jejímž domě si mohli prohlédnout krásnou vánoční výzdobu a betlém se třemi králi. Toto milé přijetí od ní bylo skvělou tečkou za naším koledováním.

Veliký dík patří všem koledníkům i těm, kteří do pokladniček přispěli.

Výborná večeře a buchty ;)

U Burešů