Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Světlo 14/2010, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Jan Pavel II. nazval kněžství „darem a tajemstvím“. Když Kristus při Poslední večeři ustanovil Eucharistii, svěřil její správu apoštolům a obdaroval je svou kněžskou důstojností. Pro ně byl tento dar tajemstvím, které nechápali, teprve později plně odhalili tento dar a vstoupili do hloubky tohoto tajemství. Podobně je tomu v životě každého kněze.

Ukaz("text"); ?>