Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Karolínka Dne 5. 10. byla další příprava na biřmování na téma Křesťanská tajemství.

Ukaz("text"); ?>