Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

(přečteno 7. 10. 2013)

Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř chci připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit společné dobro využitím svého volebního práva (srov. KKC 2240).

Ukaz("text"); ?>