Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.vojtechkodet.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kostel v Dubňanech Úvodní modlitba
Prosíme Tě, Bože, abychom s upřímnou vírou přijali a naplnili Tvou vůli. Ať odložíme starý způsob života a přilneme ke Kristu statečnou vírou, pevnou nadějí a vytrvalou láskou. Ať věrně žijeme z Tvého slova jako Maria, aby celý náš život byl chválou a oslavou Tvého nekonečného milosrdenství. A pod ochranou této naší Matky ať bezpečně dojdeme k Tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Ukaz("text"); ?>