44. myšlenka z věroučné konstituce o církvi_ Lumen gentium

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 14. 12. 2013

Las fotos de Julio (CC BY-NC-SA 2.0) Je důležité pečovat o misie? Je důležité je podporovat? Odpověď lze najít v dnenšním zamyšlení, které je z věroučné konstituce Lumen gentium.Lidé však velmi často byli oklamáni ďáblem a zmarněli ve svých úsudcích, zaměnili pravdu Boží za lež a sloužili více tvorům než Stvořiteli, nebo žijí ve světě a umírají bez Boha a vystavují se nekonečnému zoufalství.
Proto církev – která chce rozšířit slávu Boha a spasit tyto lidi – pečuje o rozkvět misií, neboť je pamětliva příkazu Pána, který řekl: „Hlásejte evangelium všem tvorům“.