Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Las fotos de Julio (CC BY-NC-SA 2.0) Máme jako křesťané povinnost šířit svou víru? Zkusme se nad tím zamyslet v dnešní den, kdy nám odpověď na tuto otázku nabízí také věroučná konstituce Lumen gentium.

Ukaz("text"); ?>