5.myšlenka z exhortace Evangelii gaudium

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 05. 02. 2014

Je možné v křesťanském životě riskovat? To je otázka, nad kterou je možné se dnes více zamyslet a promyslet ji.
KDO RISKUJE, NEBUDE PÁNEM ZKLAMÁN, A KDO UČINÍ MALÝ KRŮČEK SMĚREM K JEŽÍŠI, OBJEVÍ, ŽE ON UŽ NA JEHO PŘÍCHOD ČEKAL S OTEVŘENOU NÁRUČÍ.