Národní eucharistický kongres 2015

Autor: Anička Balintová <anna.balintova(at)centrum.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://www.nek2015.cz/; www.doo.cz, Vydáno dne: 21. 01. 2015

přijímání svátosti oltářní, Public Domain CCO, www.pixabay.com "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (srov. Jan 6, 54), říká Pán Ježíš svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám zanechává konkrétní hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život.

Naše nesmrtelná duše, stvořená k podobě a obrazu Božímu, potřebuje být živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu na Kristově Oběti se nám dostává při každé mši svaté. I po ní Pán Ježíš zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby přebýval uprostřed svého lidu a aby se každý z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie střed svého života.

Abychom si tuto zkušenost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na podzim v Brně. Bude předstupněm slavení 51. mezinárodního eucharistického kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 v Cebu na Filipínách.

Tématem připravovaného celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus ve vás, naděje na věčnou spásu (Eucharistie jako zdroj a nejvyšší poslání církve) se zaměřením na vztah eucharistie ke křesťanské naději a misijní činnosti církve.
Motto našeho národního kongresu zní: Eucharistie - Smlouva nová a věčná.

Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku České republiky, bude společné setkání při slavení mše svaté dne 17. října 2015 v Brně. Mimořádně důležitá je však také průběžná příprava v jednotlivých diecézích a farnostech, doprovázená šesti společnými tématy. Na každý měsíc od ledna do června 2015 je připraveno jedno.

Katecheze pro I. a II. stupeň ZŠ, mládež a dospělé jsou určeny zejména farním společenstvím, jako pomůcka k přípravě konkrétních pastoračních aktivit. Posloužit však mohou i těm, kdo pro různé překážky nemohou mít podíl na tomto společenství jinak než prostřednictvím osobní modlitby.

Společné témata (na netu zatím dostupná pouze leden - březen), která zpracovaly jednotlivé diecéze:

Leden - Eucharistie a jednota (Plzeňská diecéze)

Únor- Eucharistie a společenství (Pražská arcidiecéze)

Březen - Eucharistie a solidarita(Ostravsko-opavská diecéze)

Duben- Eucharistie a evangelizace (Královéhradecká diecéze)

Květen - Maria a Eucharistie (Českobudějovická diecéze)

Červen- Slavení a eucharistie (Olomoucká arcidiecéze)


V brožuře Národní eucharistický kongres 2015 najdete teologický úvod - uvedení do příslušného tématu, homilie a adorace.
Další navazující materiály k šesti tématům najdete pouze ke stažení na stránkách www.nek2015.cz


Modlitba za NEK 2015

Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává Svoje Tělo a Krev.

Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.
Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti,
aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.

Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš.
Zdrávas Maria.


Modlitba ke stažení zde.

Slova znělky Národního eucharistického kongresu 2015:
"Obnovujeme s Bohem věčnou smlouvu a konáme veliké tajemství, které nám (2x) Kristus odkázal. "

Hudební doprovod ke stažení noty a mp3


Převzato z nek2015.cz, článek naleznete zde.

Převzato z doo.cz, 19. ledna 2015, článek naleznete zde.eucharistie, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ