Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce-...; www.magnificat.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Medžugorje ... Vím o vaší bolesti a utrpení, protože je s vámi prožívám. Prožívám s vámi i smích a vaši radost a pláču s vámi ve vaší bolesti... potřebuji vaše srdce otevřená, abyste šířili lásku mého Syna... Modlete se za svatost vašich pastýřů, aby jménem mého Syna mohli dělat zázraky...

Ukaz("text"); ?>