Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Anna Zelíková, foto z knihy RT Část dopisu Aničky Zelíkové, která nabídla v oběť svůj život, ThDr. Josefu Hlouchovi ze dne 29. 4. 1941.

Když pročítám její životopis, její dopisy, nepřestávám žasnout nad duchovní silou, láskou a vírou této 17tileté dívenky, která v utrpení, lásce a oběti nalezla svůj úkol a smysl života, k záchraně duší...

Ukaz("text"); ?>