Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Jak strastná, Otče muka tvé dítky postihla, když proti nim tvá ruka se k soudu pozdvihla. Slyš jejich pláč bolestný, slyš jejich žalný vzdech, viz, jak po tobě teskní, a sprosť je pokud všech.

Ukaz("text"); ?>