Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://rcmonitor.cz/cr, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kard. Burke, rc.monitor V 7h. ráno v pátek 14. října sloužil mši sv. v bazilice Nanebevzetí P.Marie při augustiniánském opatství na Starém Brně J. E. Raymond kardinál L. Burke. Bazilika byla zcela zaplněna věřícími, kteří se přišli účastnit mše sv. Mše sv. byla celebrována v rámci programu několikadenní návštěvy kardinála Burkea v ČR.

Ukaz("text"); ?>