Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Foto Alena Růžičková Darija Škunca Klanac, (Bljesak.info) 9. 3. 2017

JE PŘÍLIŠ POZDĚ NA UBÍJENÍ MEDŽUGORJE

''Otče biskupe, je příliš pozdě na ubíjení Medžugorje se záměrem zakalit zdravou jiskru počátečních událostí zjevení. Ono to natolik vyrostlo a přineslo dobré plody, že to teď vypadá podivné, jako že se dítě ani nenarodilo, a ono je tu před očima celého světa, ono roste a vstoupilo do své fáze dozrávání'', uvádí v otevřeném dopise biskupu Ratku Perićovi Darija Škunca Klanac spisovatelka, která uveřejnila několik knih o Medžugorji.

Ukaz("text"); ?>