Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: TV LUX, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Battle of Vienna 1683, public domain, commons... v sobotu 28. 4. ve 20:30 h.
v neděle 29. 4. v 16: 40 h.

V létě v roce 1683 začíná obléhat Vídeň třistatisícová armáda muslimských válečníků Osmanské říše pod vedením velkovezíra Kara Mustafy. 11. září se odehrává důležitá bitva, která rozhodla o osudu celé Evropy. Turecké vojsko je poraženo díky strategickému rozhodnutí polského krále Jana III. Sobieskiho. Stejně i díky odvaze a neohrožené víře byla potlačena turecká expanze do křesťanské Evropy.

Ukaz("text"); ?>