Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: youtube, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

CC0 Public Domain, pixabay.com "Ježíš naléhavě prosí Otce: „Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda“ (Jan 17, 15-17). Za koho se Ježíš modlí svou velekněžskou modlitbu?

Ukaz("text"); ?>