Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Notre Dame, Creative Commons, pixabay.com/ Pohled na hořící katedrály v současné Francii je podle všeho jen začátek strašlivé devastace krajiny...
Nelze se ubránit pocitům bolesti a lítosti nad touto tragédií, jenže zároveň se mimoděk vnucuje představa Božího biče, připraveného šlehat zemi, která pohrdla Kristem.

Ukaz("text"); ?>