Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

manželství, prstýnky, Public Domain CCO, www. pixabay.com O vztahu mezi svátostmi a vírou u toho, kdo je přijímá hovoří nový dokument "Vzájemnost mezi vírou a svátostmi ve svátostné ekonomii". Z pohledu dogmatiky vysvětluje neodmyslitelnou roli víry při křtu, biřmování a eucharistii, přičemž hlavní důraz věnuje svátostnému manželství, které bez víry nelze platně uzavřít.

Ukaz("text"); ?>