Zajímavé...

Moc zasvěcení Panně Marii

P. Maria rozvazující uzly, foto z: www.radiovaticana.cz I když navenek zůstane skryté, co se v lidské duši odehrává v posledních okamžicích před smrtí, přece jedno je celkem jisté: Jsou to nejvýznamnější a nejvíce rozhodující chvíle v pozemském životě člověka, protože v hodině smrti se každá duše setkává se svým milujícím Bohem a jasně a svobodně se rozhoduje v tomto pro celou věčnost nejdůležitějším okamžiku.

Jak moc si navzájem v hodině smrti můžeme duchovně pomáhat, zvláště jak nám mohou pomoci svatí a Panna Maria, to nám ukazuje následující příklad ze života slavného židovského klavíristy Hermanna Cohena, pozdějšího svatě žijícího karmelitána P. Augustina Marii od Nejsvětější Svátosti. Záchrana jeho židovské matky pro věčný život nám velmi názorně ukazuje, jak velkou pomoc může poskytnout Maria dítěti, které jí je zasvěcené, i když samotné dítě o tomto zasvěcení ani neví.

Během apoštolátu ve Francii zastihla P. Augustina (1821-1871) v prosinci 1855 v Lyonu bolestná zpráva, že jeho máma Rosalie Benjamin Cohen zemřela, a to bez nejmenšího viditelného náznaku obrácení.

P. Augustin nemohl být u své matky v době její smrti. A právě teď se pro něj začala těžká zkouška nejistoty, jestli je jeho židovská matka zachráněná pro věčný život, protože stále odmítala konverzi svého syna a také sama se bránila obrácení, ačkoli se za to její syn tak mnoho modlíval.

  Až o šest let později
mu Bůh dal jistotu,
že jeho modlitba byla vyslyšena.


Ale i během dlouhých let nejistoty byl P. Augustin navzdory své bolesti stále přesvědčen: "Nesmím se nikdy vzdát naděje, že v tomto posledním okamžiku, o kterém my nic nevíme, se událo něco mezi duší mé mámy a Bohem."

Přestože zůstal věrný své důvěře v mateřský zásah Panny Marie, přece jen poznal i strach a úzkost o spásu duše své matky. Proto se obrátil na svého přítele, faráře arského.

Jan Vianney ho nejen utěšil, ale dal mu i nadějný příslib: "Doufejte! Doufejte! V den Neposkvrněného početí dostanete dopis, který vám přinese útěchu."

A skutečně dostal P. Augustin 8. prosince 1861 dopis od Leon Guillemantové, svatě žijící mystičky.

V tomto dopise se uvádělo, co jí zjevil Ježíš 18. října 1861 v jedné vizi: "Můj Ježíš mě osvítil božským světlem ... V okamžiku, kdy matka P. Augustina měla naposled vydechnout - zdálo se, že je již v bezvědomí a téměř bez života - předstoupila Maria, naše milovaná Matka před svého božského Syna. Hluboce se před ním poklonila a řekla:

,Milost a milosrdenství, Synu, pro tuto duši,
která jde do zatracení.
Ještě okamžik
a bude zatracená,
zatracená na celou věčnost.

Vroucně tě prosím,
udělej pro matku
mého služebníka Augustina to,
co by sis ty přál,
aby on udělal pro tvou matku,
kdyby ona byla na jejím
a ty na jeho místě.


Duše jeho matky je jeho cenným vlastnictvím,
tisíckrát mi ji zasvětil;
svěřil ji něžnosti, přízni a dobrotě
mého srdce.
Mohla bych snést,
aby byla zatracená?
Ne, ne!
Tato duše je moje!
Chci ji, prosím si ji jako dědictví,
jako cenu tvé krve
a mého bolestného utrpení
u nohou tvého kříže. '


Medžugorje


Jakmile nebeská Orodovnice dokončila svou prosbu, z Ježíšova Srdce, z pramene každé milosti, se vylila silná a mocná milost a osvítila duši této ubohé umírající ženy.

Nad její tvrdošíjností a nad vším jejím vzpíráním zvítězila tato mocná milost a duše umírající se s láskou a důvěrou obrátila k tomu, který na ni čekal se svým milosrdenstvím až do okamžiku její smrti.

Řekla mu: "Ó, Ježíši, Bože křesťanů. Ty jsi Bůh, kterému se klaní můj syn, věřím, doufám v tebe, smiluj se nade mnou!"

P. Augustin mohl nyní s radostí napsat o matčiny záchraně i své sestře Henriettě, kterou přivedl ke katolické víře: "Můžeme věřit radostné zprávě! Matčina záchrana je tou největší milostí, kterou nám Mária - Immaculata mohla darovat!"

zdroj: Dom Jean Marie Beaurin, Flèche de Feu - Biographie du Père Augustin Marie du Très Saint Sacrement, Hermann Cohen

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/,
článek z 28. 2. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 1. 3. 2018,
13. 10. 2018 - 474 přečtení)

Zásvětné modlitby k Panně Marii
a odpověď po smyslu a důvodech zasvěcení


Andreas Praefcke, CC BY 3.0, en.wikipedia.org


Srdce Ježíšovo, Dubňany

Sdílet

Související články:
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (25.03.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale
* Bible a světci o očistci
(16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (31.10.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (10.06.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Svatá Faustina o pekle (15.05.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor (03.11.2016)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (01.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (25.10.2016)
Proč není očistec středověký výmysl (20.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Očistec, co to vlastně je? (26.11.2012)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 10. 2018 | 1206 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 408832
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace