Zajímavé...

Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 4,21-30) je pokračováním Ježíšovy řeči v synagoze v rodném Nazaretu. Pozitivní přijetí ze strany rodáků se však rychle mění v jejich vztek.

Údiv a přisvědčování Nazareta není vyjádřením obdivu, ale podezření, které prozrazují slova: "Copak to není Josefův syn?" Je to odkaz na znalost poměrů Josefovy rodiny v rodišti, která brání posluchačům vidět v Ježíši více než jen jejich rodáka.

Příklad proroků

Boží Syn poukazuje na úděl proroků, kteří byli často nepřijatí a odvrhnutí vlastním národem. Lukášův text plní úlohu předpovědi budoucího utrpení Mesiáše. Odmítnutí vyvrcholí v Jeruzalémě jeho smrtí na kříži. Rčení "lékaři, uzdrav sám sebe!" je odkazem, že jako jejich rodák má dělat zázraky především u nich doma, to znamená "léči nemoci ve svém rodném městě." Pán Ježíš jim vyčítá, že chtějí mít jen pozemský prospěch z jeho skutků, ale nehledají v jeho slovech poselství pro své životy. I do našeho chování může vstoupit představa, že úkolem víry je zvýšit naše pozemské pohodlí.

Ježíš se identifikuje s posláním dvou starozákonních proroků - Eliáše a Elizea. Oni zažili na vlastní kůži pronásledování ze strany vlastního národa. Ale tito dva proroci jsou i obrazem misie k nežidovským národům - k cizincům. Eliáš určitý čas žil mimo území Svaté země v domě vdovy ze Sarepty nedaleko Sidonu (srov. 1 kr 17,9).

Elizeus uzdravil malomocného Námana, velitele aramejského krále v Damašku (srov 2 Kr 5,1). Evangelista Lukáš chce představit Ježíše Krista jako Spasitele všech národů. Jsme na začátku Ježíšova hlásání. Nejednou zažije odmítnutí od vlastních a jeho evangelium příjmu cizinci, jejichž víra bude příkladem pro Izrael.

Prošel mezi nimi

Ježíšova předpověď o odmítnutí proroka ve své domovině se začíná plnit rychleji, než by se čekalo. Boží Syn demaskoval jejich skutečné úmysly a jeho spolurodáky zachvátil hněv. Chtějí ho shodit ze skály. Není vyloučeno, že tento jejich úmysl znamená, že chtěli Ježíše kamenovat.

Kolikrát je to i naše reakce. Když Bůh a jeho slovo nás usvědčuje z našich hříchů a pádů, místo pokání a změny života obviníme Boha, neboť narušuje naši komfortní zónu.

Konstatování evangelisty "ale on prošel mezi nimi", v sobě obsahuje něco zázračného a nečekaného. Ježíš neutekl ani se neprobíjel pěstmi přes zástup. Důraz se klade, že prošel "día mésu autón" - "přes jejich střed".

Ti, kteří ho měli v moci a vedli ho k hoře, nyní se bezmocně zaskočeni dívají na to, jak klidně odchází. To není jen geografický odchod z Nazareta do Kafarnaum (srov Lk 4,31). Boží slovo odchází od těch, kteří ho v srdci nenávidí.

Bohužel nejednou Ježíš odchází i z našeho středu, ze středu naší společnosti, protože ho nenávidíme, Pohrdáme evangeliem a nahradili jsme ho vlastními zájmy.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 2. 2. 2019 naleznete zde

Gospel of Luke Chapter 4-18, Biblical illustrations by Jim Padgett, BY-SA 3.0, commons.wikimediaSdílet

Související články:
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 02. 2019 | 591 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410464
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace