Foto

Poutní slavnost na Hradě Bítově

Bítov Hrad 2014 Madona Bítovská nás zde spojuje. Máme se radovat z nebe. Připomíná nám ho dnešní slavnost. Nebe je cíl, to co je důležité, na co máme denně myslet, pamatovat.


Bítov Hrad 2014

Nasloucháme Božímu slovu.
Bítov Hrad 2014

Druhé čtení.
Bítov Hrad 2014

Promluva jáhna W.Türka


... V pastýřském listu papeže Františka Radost evangelia je spousta podnětů pro každého z nás, aby bylo poznat, že žiji se vzkříšeným Ježíšem.

Papež František o Panně Marii říká: „Na kříži, kde Ježíš na svém těle prožíval dramatický střed mezi hříchem světa a Božím milosrdenstvím, mohl u svých nohou vidět útěšnost své Matky.“
U paty kříže v hodině nového stvoření nás Kristus vede k Marii. Vede nás k ní, protože nechce, abychom putovali bez Matky. A také v oné postavě Mariině vidí veškerá pozemská evangelia.
Ježíš nechce, aby jeho církvi chyběla ženská ikona. Ona, která ho s takovou vírou zrodila, provází také ostatní z jejího potomstva, kteří… zachovávají Boží přikázání a hlásí se k Ježíšovu svědectví… jak stojí v knize Zjevení svatého Jana.

Marie je tou, která umí přetvořit jeskyni pro zvířectvo na Ježíšův příbytek několika plenkami a mořem něhy. Ona je malou služebnicí Otce, která ve chvále překypuje radostí.
Je pozornou přítelkyní, která stále bdí, aby v našem životě nedošlo víno.
Navíc má srdce proniknuté mečem a tak rozumí všem našim bolestem. Jako opravdová Matka kráčí společně s námi. Spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky.

Pokaždé, když na ni pohlédneme, věříme v převratnou sílu něhy a lásky.
Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost.

Maria dokáže rozpoznávat stopy Božího ducha nejen ve velkých událostech, ale také v těch úplně obyčejných a všedních.

Ona je modlící se a pracující ženou v Nazaretě a je také pohotovou paní, která ve spěchu opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým (Lukášovo evangelium).

Papež František na závěr dodává tato slova:
„Spolu s Marií s důvěrou kráčejme vstříc životu a řekněme jí: Panno a Matko Maria, tys pohnuta Duchem svatým přijala Slovo života, v hloubi své pokorné víry zcela oddána Bohu.
Pomáhej nám vyslovovat naše „ano“ v mimořádně naléhavých potřebách, aby jimi zněla Ježíšova dobrá zvěst.
Tys naplněna Kristovou přítomností, přinesla jsi radost Janu Křtiteli a on zaplesal v lůně své matky.Tys propukla v jásot a obdivovala Pánovy divy.
Tys neochvějně zůstala stát pod křížem s nezlomnou vírou a byla jsi oděna jásavou útěchou vzkříšení.

Vypros nám, naše Matko, nyní novou horlivost Vzkříšeného, abychom všem přinesli evangelium života. Dej nám svatou odvahu hledat nové cesty, aby se všem dostalo daru krásy, která nevadne…


Sestry a bratři, jak říkal otec Milan v úvodu liturgie, dnešní slavnost táhne naše zraky, ale hlavně naši mysl vzhůru k nebi, do našeho pravého domova.
Kéž si stále hlouběji uvědomujeme, že na tomto světě a v tomto životě jsme pouhými poutníky k pravému domovu v nebi.
Ať se tato zcela podstatná skutečnost odráží v našem životě. O to prosme při této dnešní poutní mši svaté...


Bítov Hrad 2014

Čelní pohled na obětní stůl.
Bítov Hrad 2014

Společná modlitba.
Bítov Hrad 2014

Společenství poutníků.Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 21. 08. 2014 | 3890 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1680 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (1217 hl.)
 
Je to bláznovství (1209 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (1258 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1785 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (1251 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (1086 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 9486
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace