Zajímavé...

Staň se skutečným kmotrem!

keskieve, CC0 Public Domain, pixabay.com/ Křestní rodič je pro dítě dar. Jen tím, že je, však pro dítě a rodiče nic neznamená. Byl jsem v kostele, držel jsem dítě, něco jsem tam slíbil, vlastně si už ani nepamatuji, co to bylo ... Jakoby dítě kmotra vůbec nemělo.
Kmotr je sice určitý status, ale pokud se jako kmotr neprojevuje v konkrétních věcech, pro dítě či pro jeho rodiče není žádným darem ani požehnáním. Co můžeme dělat, abychom se stali skutečnými kmotry?

Jistě, pokud jsme si za kmotra zvolili někoho blízkého, někoho, kdo má rád naše dítě, pak slova "neznamená pro nás nic" mohou vyznít velmi tvrdě. Pokud se ale jeho zájem nespojuje s úkoly, které si na sebe bere jako křestní rodič, pak jeho přítomnost a vše, co dává, nijak nesouvisí s jeho křestním rodičovstvím. Je to prostě (jen) rodinný příslušník nebo náš přítel, který pro nás může být důležitý, ale je pro dítě asi takový křestní rodič jako kdokoliv jiný, kdo projde kolem.  

Je mnoho různých způsobů, jak křestní rodičovství projevit. Záleží na tom, co je nám samým blízké, co vyžadují věk a schopnosti dítěte, jaké jsou jeho aktuální potřeby.

Zde je

několik nápadů, jak realizovat
své povolání křestního rodiče:


1. Modlitbou nikdy nic nezkazíš. Pravidelná, nebo alespoň příležitostná přímluvná modlitba za naše křestňátko je velmi dobrý způsob, jak vzít celou věc vážně. Nemusí to být hned celý růženec, pokud to nezvládáme. I krátká modlitba umí před Bohem udělat hodně. Jako u všeho, hlavně je potřeba začít.

2. Co tak obětovat mši svatou za naše křestní dítě při příležitosti dne jeho křtu? Nestojí to mnoho námahy. Asi nejtěžší je zapamatovat si datum křtu.

3. V případě, že dáváte svým křestním dětem dárky, je dobré na svátky kupovat takové dary, které mohou dopomoci dítěti k životu s Bohem. Např. knihy o životě svatých přiměřené jejich věku a chápání, na trhu je jich opravdu dost. Děti si najdou své vzory, je třeba jim nabízet ty dobré.

4. Věnovat dítěti svůj čas a pozornost, dát mu vědět o tom, že si s vámi může popovídat i o náboženských tématech, o svých problémech ve víře. Zejména, když dítě vyrůstá a už pomalu ani dítě není, tehdy určitě pociťuje potřebu bavit se s někým o těchto věcech. Zde je důležité, aby mělo dítě s kmotrem vztah. Také to není třeba tlačit, pokud se na to necítíte - to by asi nikomu neprospělo. Pokud vás nějakou otázkou dítě zaskočí, možná je to dobrá výzva, abyste vy sami vyrostli ve znalostech a ve víře tím, že se na to zeptáte někoho kompetentního.

Stačí trochu upřímného zájmu a sami přijdete na to, jak můžete být dítěti a jeho rodičům jako kmotr užitečný. Existují stovky způsobů, jak své křestní rodičovství realizovat. Nejdůležitější je začít: pokud je to pravda, přiznat si, že jsem toho hodně neudělal a předsevzít si, že zkusím pro dobro svého křestního dítěte udělat víc.

Doporučuji začít modlitbou. Jakoukoli upřímnou modlitbou.

Může sloužit i tato:

"Nebeský Otče, ty nás v Kristu žehnáš
veškerým nebenebeským duchovním požehnáním.
Vyvolil si nás, abychom byli před tvou tváří
svatí a neporušení v lásce.
Prosím tě za bratra, který mi byl svěřen
(za sestru, která mi byla svěřena)
při jeho (jejím) křtu,
abych ho (ji) jako kmotr (kmotra)
doprovázel/a svým příkladem a modlitbou.
Prosím tě, aby skrze tvého Ducha
mocně zesílil jeho (její) vnitřní člověk.
Dej, ať Kristus skrze víru přebývá v jeho (jejím) srdci,
aby zakořeněný (á) a upevněn (á) v lásce
mohl (mohla) poznat Kristovu lásku,
přesahující všechno poznání.
Ať žije důstojně podle povolání,
které se mu (jí) dostalo.
Ať rozvíjí duchovní dary, kterými ho (ji) obdaroval Kristus.
Nechť je věrný (á) křesťanskému poslání,
které má plnit na budování Kristova těla, kterým je církev.
Ať žije podle pravdy
a v lásce všestranně vrůstá do Krista."


Napsala Diana Hricová

Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 8. 12. 2015 naleznete zde.

CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (20.06.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 12. 2015 | 2461 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 408685
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace