Zajímavé...

Zpovědní zrcadlo pro každého

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com Několik otázek k zamyšlení při zpytování svědomí....

Osobní a rodinný život


1. Zamyšlení nad sebou
- Jsi spokojen s tím, jak tě Bůh stvořil nebo se pořád snažíš z toho vymanit?
- Dokážeš někdy vykonat to, co bys vykonat mohl?
- Zaměřuješ vždycky své jednání k tomu, abys sloužil druhým?
- Dokážeš stále myslet na konání dobra?
- Nepromarňuješ svůj čas zbytečnostmi?
- Nejednáš jen podle své nálady a svých emocí?
- Dokážeš se vždy ovládat?
- Nevyléváš si svůj hněv na věcech nebo na lidech?
- Nedychtíš po poctách?
- Jsi vytrvalý v uskutečňování svých rozhodnutí?
- Neztrácíš někdy své přesvědčení (třeba i v maličkostech), kde jde o uznání, úspěch nebo peníze?
- Nejsi naoko přátelský vůči těm, kdo mají nějaký vliv či moc?
- Dovedeš dobře hospodařit s tím, co máš?
- Neodkládáš bezmyšlenkovitě svou práci, aniž by ses staral o to, zda druhé nepřivedeš do nesnází nebo jim nezpůsobíš nepříjemnosti?
- Neztrácíš hned odvahu, narazíš-li na potíže nebo máš-li neúspěch?
- Nejsi domýšlivý nebo ctižádostivý a dokážeš zapomenout na svoji zraněnou ješitnost?
- Uvědomuješ si svoji lidskou omezenost a jednáš podle toho?
- Nezanedbáváš řádnou péči o své tělo (dostatek jídla, spánku či odpočinku) nebo je naopak tvá péče o tělo přehnaná a promarníš tím příliš mnoho času?

Vztah k druhým
- Můžeš docela upřímně říci, že miluješ druhého jako sám sebe?
- Nemáš sklon nebo zvyk opovrhovat druhými z důvodu jejich vzdělání, náboženského vyznání, společenského postavení či finančního zabezpečení?
- Mohou druzí za tebou kdykoliv přijít, aby se ti svěřili?
- Posloucháš vždycky pozorně to, s čím se ti druzí svěřují a snažíš se jim opravdu porozumět?
- Nevyhýbáš se příležitosti, kdy můžeš zmírnit nouzi druhého?
- Nestýkáš se jen s lidmi, jejichž přátelství ti může přinést nějaké výhody či moc?
- Nedáváš někdy příčinu k pohoršení?
- Lžeš snad často?
- Mlčíš ze strachu, ostychu nebo pýchy tam, kde bys musel zasáhnout, aby se prosadila pravda?
- Nedovoláváš se křesťanství, aniž bys sám dával příklad života podle evangelia?
- Nevyužíváš horšího sociálního postavení druhého člověka k tomu, abys ho vykořisťoval?
- Staráš se o sociální problémy?
- Upozorňuješ na příčiny lidské bídy?
- Platíš pořádně své dluhy?
- Neponecháváš si půjčené věci příliš dlouho nebo je dokonce zapomínáš vrátit?
- Považuješ výhody, které jsi jednou získal, za definitivní?
- Není ti tvoje snaha udržet si tyto výhody důležitější než spravedlnost?


Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 07. 07. 2017 | 1440 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (534 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (366 hl.)
 
Je to bláznovství (393 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (405 hl.)
 
Dost se o to zajímám (514 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (404 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (351 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 2967
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace