Bylo

Konec tábora ve štítarech: Jak je důležité míti Filipa, anebo život sv. Filipa Neri.

stitary Srdečně Vás zdravíme, minulou sobotu skončil ve Štítarech tábor s názvem: Jak je důležité míti Filipa, anebo život sv. Filipa Neri. Tento tábor se uskutečnil od 12. do 19. července 2014 ve Štítarech na faře.

Cílem tábora bylo: Učit děti činit dobro jako sv. Filip Neri skrze činnosti - připravit se na návštěvu papeže - příprava oratoria, kostela, divadla a tance.

Dětského tábora se zúčastnilo 10 dětí ve věku od 6 do 11 let. Pět dětí připutovalo z Oblastní charity Teplice z Azylového domu Agapé a dalších pět z Jižní Moravy. Spolu se třemi animátory: Pepou, Mončou a zdravotnicí Pajou a jednou vedoucí Hanou - se ocitli v Římě 16. století, v době sv. Filipa Neri. (víc o něm). Provázel nás celotáborovou hrou. Děti jsme rozdělily do dvou oddílů po pěti, každý měl vlastní pokřik:


1. Fialové fialky: Eliška, Anetka, Luboš, Ivča a Jakub
2. Žluté vlny: Andrejka, Sárka, Natálka, Darča a Sam


Obecný harmonogram dne vypadal následovně: Animátoři si nelenili a děti probouzely zpěvem již v 7 hodin (dle potřeby). Po ranní hygieně za 10 minut následoval nástup a poté pokyny na den, heslo dne, rozcvička, snídaně a do 12. hodiny celotáborové hry a workshopy (batika, tance, náramky přátelství, výroba krepových ubrouskových růží aj.). V obědové pauze si děti mohly hrát s deskovými hry anebo jen spát…poté byly opět dva bloky jako dopoledne. Mezi bloky byla svačina. Měli jsme se všichni moc dobře, díky paní kuchařce M. Jírové a slečně Helči. V 18 hod. byla večeře a poté hry a část filmu sv. Filipa Neri s připravenými otázkami k dané části filmu. Před večerní hygienou jsme den uzavřeli modlitbou se svíčkou – většinou jsme Bohu děkovali za uplynulý den, někdy jsme ho i prosili o odpuštění. Ve 22 hod. byla večerka, někdy i s pohádkou.Stěžejní částí každého dne byla asi 30 minutová část filmu sv. Filipa Neri (novější dvojdílná verze). Poté následovaly hry a činnosti, které souvisely s jeho životem dle části filmu. Děti se denně řídily hesly na den, které řekl sv. Filip Neri ve filmu: 1. Nezlobte, když nemusíte.


2. Pokud chceš, můžeš se dostat do ráje i Ty! .
3. Bůh je radost a štěstí. .
4. Každý má svoje slabé stránky. .
5. Zapomeň na chmurné myšlenky. Miluj a raduj se! .
6. Dobročinnost. .Tato hesla se podrobněji rozebírala po zhlédnutí 30 minutové části. Děti si losovaly lístečky a snažily se na otázku odpovědět, uvádíme zde jen výběr podhesel: .


a. Pokud se s dětmi nikdo nerozpráví, nemůžou ani poslechnout. Ne jen rodič se o děti stará a vychovává je. Jedině Bůh jim umožňuje růst. .
b. Já jsem teď šťastný - vůbec nic nemám. .
c. Bůh ti nesmí nahánět strach. Bůh je radost a štěstí. .
d. Modli se k Bohu v každé chvíli. Potom najdeš svoje štěstí. .
e. To je pokání: Pros našeho Boha a usiluj o to, abys byl šťastný. A v každé chvíli! .
f. Jediné, co vím, je mít rád věchny děti. A vysvětlit jim, že i když mají špinavé tváře, i tak jsou to andělé. I oni mají právo na kousek nebe. .
g. Cesty Pána jsou nevyzpytatelné. To On dokáže přeměnit zlo na dobro. .
h. Bože, Ty jsi pravý a jediný zdroj radosti a krásy. Největší radost je být s Bohem. .
i. Nejsme dostatečně blízko Pánu Bohu. Nikdy! .
j. Když člověk přijme Tělo Kristova, možná bude potom méně hřešit. To jse způsob, jak se dostat blíž k Bohu. .
k. Jak někomu náš Pán dopřeje stěstí, ten se s ním musí spravedlivě rozdělit s ostaními. Každý z nás má štěstí v sobě. Všichni ho nosíme ve svojí duši. .
l. Uvnitř v srdci máme jistotu, že nás někdo miluje - nekonečnou láskou. A Boží láska nás neopustí nikdy. .


Děti z Čech připutovaly vlakem s velkým očekáváním, myslím si, že ani netušily, jak daleko jedou. I když je po desetihodinové cestě čekala „procházka“ ze Šumné do Štítar včetně přírodní sprchy, vše bravurně zvládly. Ostatní děti přijely na večeři. Po ní následovaly seznamovací hry a začátek celotáborové hry – části filmu.


Během celého týdne jsme se 3x zúčastnily mše svaté – na střeše restaurace Štika na vranovské pláži, v neděli v místním kostele a v pátek měli mládežnickou mši přímo pro ně samotné v novém Oratoriu. Celý průběh mše sv. jsme si vysvětlili a zašli jsme jen tak do kostela, aby se v kostele příště cítily jako doma. Během týdne zažily spoustu dobrodružství a her, řekněte sami: byly v cirkuse Keller, pokud se naučily (jak kdo to zvládal, cenila se snaha) modlitbu Otčenáš, dostaly na cestu růženec.
Mikvík - děti si velmi oblíbily koťátko – neplánovaně se stal táborovým maskotem. Velký zájem děti projevily o tyto písně: Rozžíhá, Boží děcko, Čeká na tebe (přímo melodie z filmu z r. 1983), O náš Pane, Tobě dík vzdáváme… .


Z her je nejvíce zaujal Orientační běh. Cesta byla ofáborkovaná, děti museli najít 10 lístečků s otázkou a odpovědět na ni. Hodnotilo se rychlost a přesnost. Důležitější byla přesnost. Velmi zajímavé a vtipné byly něčí odpovědi na dané otázky (doplníme). A dále např. tichá pošta s během. Během týdne se nacvičovalo divadlo – část z filmu sv. Filipa Neri – oslava narozeni, připravovaly se tance - dva židovské tance: Nigun atik a Od Lo Ahavti Dai a jeden Belgický tanec. Ve workshopu se vyráběla celotáborová vlajka, batikovaly se trička, vyráběly růže z krepáků a ubrousků, náramky přátelství a stromy s korálky. Ve středu a v pátek byl táborák, zpívaly se písničky a opékaly špekáčky a taky „Jojo – Marschmelouny“.Obrovským zážitkem byla návštěva Cirkusu Keller – nejvíce se jim líbil klaun, od vedení dostali popcorn, moc děkujeme a výlet na hrad Bítov. Pěšky jsme vyšli z Chvaletic. Kdo chtěl na hradě si mohl zkusit lukostřelbu a střelba z kuše. Navštivili jsem galerii obrazů, strašidla a starší hry. Menší dárek byla zmrzlina či párek v rohlíku. Cesta zpět trvala jen 1,5 hod. – jeli jsme lodí (vodní letadlo) z Bítova do Vranova nad Dyjí. Počasí nám přálo, proto jsme se vydali na Vranovskou přehradu, kde jsme se koupali a poté jsme dále slavili mši svatou s ostatními dětmi z jiných táborů.

Poslední večer po táboráku si děti neplánovaně vymyslely vlastní stezku odvahy – my animátoři bychom to tak působivě nezvládli, jako oni – viděli totiž nějakou příšernou postavu se sekyrou! Všechny holčičky plakaly ... Ale pak se vše vyjasnil. Díky písním a vyhodnocení celého tábora a jeho ukončením se na tvářích opět objevily úsměvy a v očích hvězdičky radosti.
Celotáborové hodnocení bylo následující:
Hodnotilo se: chování k ostatním, poslouchání animátorů, úklid, zapojování do her, mluvení (drzost aj.) - trestné body a pochvala. Hodnotící škála byla 0 až 10 bodů včetně, 0 – nehorší a 10 nejlepší.
Výhercům gratulujeme. Každý zúčastněný dostal diplom a tašku plnou překvapení. Výherci dostali hodnotné dárky, které využijí ne jen ve škole.Z týmů vyhrál tým:
1. Žluté vlny: 1483 bodů – cena: obdrželi věnečky od p. Jírové
2. Fialové fialky: 1293 bodů

Za jednotlivce celkem (z 300 bodů celkem), 4. a 5. Místo se liší jen o 1 bod!:

1. Darča - 197 bodů
2. Andrejka – 175 bodů
3. Sam – 161 bodů
4. Ivča – 160 bodů
5. Eliška – 159 bodů


Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli – přidali ruce k dílu osobně, modlitbou, finančně a věcně. Velmi děkujeme p. Jírové a Helči za výborné mňamky, bez nich bychom umřeli hlady. Dále velký dík patří Oblastní Charitě Teplice za spolupráci a vše, co s tím souviselo – převoz zavazadel, jídlo, sponzorské dary, finanční pomoc. Ještě bych zde měla zmínit – Kolpingovu rodinu, Suzel, s. Markétu, s. Georginu, Biskupství Litoměřické a ostaní dobrodinci, kteří zde nejsou napsaní, ale Pán o nich ví. Ze srdce Pán Bůh zaplať.

Na Závěr: Nezlobte, když nemusíte – Nezvoňte, když nemusíte :) !ps: fotky se připravují :)
stitary
Zdroj: vlastní

Sdílet

Co si myslíš o adoptování mrtvé farnosti Jeníkov?

Nic o tom nevím a ani mě to nezajímá (Počet hlasů: 1783)
(19.37 %)

Nemohu se vyjádřit - potřeboval bych se s touto problematikou více seznámit (Počet hlasů: 1500)
(16.29 %)

Zdá se mi to zoufalý nesmysl - nic z toho nebude - takovéto věci by se měly zakázat (Počet hlasů: 1441)
(15.65 %)

Jeví se mi to jako nadějný nápad (Počet hlasů: 1528)
(16.60 %)

Jsem touto myšlenkou nadšen (Počet hlasů: 1450)
(15.75 %)

Je to výzva k následování (Počet hlasů: 1505)
(16.35 %)Celkem hlasovalo: 9207
Související články:
Tábor FATYMu 2019 - příklad Dona Bosca (06.06.2020)
Tábor FATYMu 2020 - termín je již obsazen (20.05.2020)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - sobota (11.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - pátek (10.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - čtvrtek (09.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - středa (08.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - úterý (06.08.2019)
Tábor FATYMu - Hluboké Mašůvky 2019 - Král David (06.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - pondělí (05.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - neděle (04.08.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - středa (18.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - pondělí (16.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - neděle (15.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - sobota (15.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - pátek (14.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - čtvrtek (13.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - středa (11.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - úterý (10.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - pondělí (10.07.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco I. - neděle (08.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: křest (05.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: středa výlet (04.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: pondělí, úterý (04.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: Neděle (02.07.2019)
Zveme na tábory FATYMu 2019 - posledních pár volných míst! (22.03.2019)
Hledáme pomocníky na tábory (13.02.2019)
Inspiruj se Robinsonem (01.09.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - odkaz na fotky (14.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - sobota (12.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - pátek (10.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - čtvrtek (09.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - středa (08.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - úterý (07.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - pondělí (06.08.2018)
Tábory Fatymu - začal další turnus na téma Robinson Crusoe (05.08.2018)
Tábor FATYMu 2018 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie Stříbrná židle (28.07.2018)
Tábor FATYMu - Robinson Crusoe I. (23.07.2018)
Tábor FATYMu - Robinson Crusoue I. (14.07.2018)
Tábory FATYMu 2018 (08.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: úterý, středa (05.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: neděle, pondělí (04.07.2018)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou - promluvy (23.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 Hluboké Mašůvky – Plavba Jitřního Poutníka + FOTO (06.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou II. (03.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 Hluboké Mašůvky - Podivuhodná pouť (pátek, sobota) + FOTO (28.07.2017)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou I - foto (26.07.2017)
Tábor v Hlubokých Mašůvkách- Podivuhodná pouť (čtvrtek 13.7.) (26.07.2017)
Tábor pro děti z Jeníkova turnus B: Vinnetou - neděle - středa (20.07.2017)
Tábor FATYMu Hluboké Mašůvky - Plavba Jitřního Poutníka (17.07.2017)
Letní tábory pro děti a mládež pro farnost Jeníkov a okolí (19.04.2017)
Tábory FATYMu 2017 (04.04.2017)
Táboroví vedoucí v Češkovicích - pohled Heleny (08.11.2016)
Táboroví vedoucí v Češkovicích (03.11.2016)
Táboroví vedoucí v Čejkovicích (30.10.2016)
Tábor FATYMu v Olbramkostele 2016 - fotky ke stažení (02.09.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: FOTO (27.08.2016)
20 duchovních impulsů z příkladů Pata a Mata (21.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie očima dětí + foto (16.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Z pohádky do pohádky očima dětí + foto (16.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: sobota (14.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: pátek (13.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: čtvrtek (12.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: středa (10.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: úterý (10.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: pondělí (09.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: neděle (07.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie (24.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska TURNUS B Pat a Mat - čtvrtek (22.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - Pat a Mat: ÚTERÝ, STŘEDA (21.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat I. - fotky ke stažení (20.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - Pat a Mat: NEDĚLE, PONDĚLÍ (20.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - sobota - PAT a MAT (19.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - čtvrtek - pátek (17.07.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Z pohádky do pohádky (17.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - úterý-středa (14.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - neděle - pondělí (13.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkova: pondělí (06.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: CESTA (05.07.2016)
Tábor v Olbramkostele „OD MASOPUSTU PO VÁNOCE“ (19.05.2016)
Tábory FATYMu 2016 (13.05.2016)
III. turnus - tábor Misionáři v Olbramkostele 19.-25.7.2015 (04.09.2015)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - foto (06.08.2015)
Tábor FATYMu 2015 ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - středa (23.07.2015)
Tábor FATYMu 2015 ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - neděle - úterý (22.07.2015)
Tábor Hluboké Mašůvky 2015 Noe I. (18.07.2015)
Tábor Hluboké Mašůvky 2015 - Noe II. (18.07.2015)
Brigáda v Olbramkostele (14.07.2015)
Tábory FATYMu 2015 (12.06.2015)
Tábor Jen počkej, zajíci! (11.10.2014)
Tábor ve Štítarech - Stvoření světa 10.-16. srpna 2014 (20.09.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! 2 - neděle - úterý (18.08.2014)
Tábor FATYMu 2014 Hluboké Mašůvky - Starozákonní dobrodružství A (18.08.2014)
Díky za váš dar (05.08.2014)
Tábory FATYMu 2014 (05.08.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! - I. - středa - sobota (24.07.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! - neděle - úterý (17.07.2014)
Tábor: Jak je důležité míti Filipa aneb života sv. Filipa Neri (16.07.2014)
Tábor - „Jak je důležité míti Filipa“ - sv. Filip Neri (12.07.2014)
Potáborové setkání 2013 na faře ve Štítarech (18.09.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – pátek (17.08.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – čtvrtek (16.08.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – středa (14.08.2013)
Tábor FATYMu - sv. Cyril a Metoděj ve Vranově nad Dyjí - úterý (14.08.2013)
Tábor Cyril a Metoděj ve Vranově – pondělí (12.08.2013)
Tábor FATYMu - sv. Cyril a Metoděj ve Vranově nad Dyjí – neděle (12.08.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B III. část (30.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B II. část (30.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B I.část (29.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - pátek a sobota (28.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - čtvrtek (26.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - středa (25.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - úterý (24.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - neděle (22.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj A (21.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - pátek (20.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - čtvrtek (20.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - středa (18.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - pondělí (16.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - neděle (15.07.2013)
Návštěva tábora nejmenších dětí z Jeníkova na faře v Olbramkostele (14.07.2013)
Návštěva tábora na faře v Lančově, kde byly děti z teplické charity (14.07.2013)
Tábor dětí z Jeníkova na faře ve Vranově nad Dyjí (13.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 - posledních 10 míst (11.07.2013)
Tábory pořádané FATYMem - prosba o pomoc (11.07.2013)
Lančov - tábor - Život v antické Spartě (11.07.2013)
Fotky z tábora Země Kore I (16.10.2012)
Tábor FATYMu 2012 ve Vranově nad Dyjí aneb Výpravy do světa Bible (09.10.2012)
Odkaz na fotky z tábora jeníkovských ve Vranově n. Dyjí od o. Nika (01.10.2012)
Jeníkovský tábor 2012 - odkaz na fotky (11.09.2012)
Tábor pro jeníkovské děti (30.08.2012)
Začal poslední tábor FATYMu (14.08.2012)
Pátek a sobota u Korů – tábor Hluboké Mašůvky "Země Kore" (30.07.2012)
Čtvrtek v zemi Kore – tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Středa v zemi Kore - tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Úterý u Korů - tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Začal další tábor FATYMu „Země Kore“ v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Tajemství Bible očima dětí + foto (24.07.2012)
Začal další tábor – Země Kore I (16.07.2012)
Tábor Tajemství Bible v Hlubokých Mašůvkách (10.07.2012)
Tábor „Tajemství Bible“ (17.03.2012)
Tábor FATYMu v Hlubokých Mašůvkách 2011 - II. turnus (10.09.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 4. díl (06.08.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 3. díl (27.07.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 2. díl (23.07.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 1. díl (20.07.2011)
Tábor FATYMu 2010 v Hlubokých Mašůvkách (27.08.2010)
Expedice na Ukrajinu - 2006 (03.02.2008)
Tábor Fatymu - Lísek 2001 (27.12.2007)
Tábor Fatymu - 1997 (20.12.2007)
Tábor Fatymu - Lísek 2000 (09.12.2007)
Tábory Fatymu - Lísek 1999 (17.10.2007)
| Autor: Hanka Jahodová | Vydáno dne 28. 07. 2014 | 5601 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace